GAMADOR İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Gamador, sıfır kaza polikaları sayesinde tüm kazaların önlenebilir olduğuna inanır

Gamador’un iş güvenliği politikası, tüm projelerinde önleyici tedbirler alarak ve olası tehlikeleri ortadan kaldırarak kendi çalışanları, taşeronları ve ziyaretçileri için güvenli bir ortam sağlamaktır.

Gamador’da iş sağlığı ve güvenliği için gerekli fiziki koşullar ilgili mevzuata uygun biçimde ve özenle tesis edilmektedir. Şirket bünyesindeki çalışanlara ve taşeron şirketlere verilen iş güvenliği eğitimleri, her bir bireyde yalnızca kendilerinin değil başkalarının da sağlık ve güvenliklerinden sorumlu oldukları bilincini pekiştirmektedir. İş güvenliği konusunda bilgi birikimine sahip olan çalışanlar, daha güvenli bir çalışma ortamına katkı sağlamaktadırlar.

Gamador ve çalışanları, faaliyet gösterdikleri ülkenin yürürlükteki Çevre, İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı ile ilgili tüm yasal gerekliliklerine ve ahlaki kurallarına uymayı ve uygulamayı taahhüt ederler.

Şirketimizde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim sistemini içine alan Entegre Yönetim Sistemi içerisinde yürütülmektedir.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği; mühendislik çalışmalarından başlayarak, inşaat ve montaj faaliyetlerinde projenin tüm safhalarında öncelikle ele alınır.

Çalışanların kişisel korunma önlemlerine çok önem verilmektedir. Şirketimizde yapılan çalışmalarda işe uyumlu “CE” uygunluk işareti taşıyan kişisel koruyucu donanımlar kullanılmaktadır. Gamador bu önlemleri almak için, İş Sağlığı ve Güvenliği bünyesinde mühendis ve teknikerlerden oluşan ve 24 saat kesintisiz hizmet veren güçlü bir birim oluşturmuştur.

ÖNCE İŞ GÜVENLİĞİ

Bizim için iş güvenliği her şeyden önemli

  • avatar-img
NURFİDAN DAĞDELEN
TEKNİK OFİS ŞEFİ

"İş sağlığı ve güvenliği için eğitim süreçlerimizi tamamladık, güvenilir bir çalışma ortamı sağlamak için ofis ve saha ekiplerimizle koordineli olarak çalışıyoruz."